Info nieuw seizoen 2020-2021

Info nieuw seizoen 2020-2021

Beste leden

volleybalseizoen is voor ons allen raar geëindigd. Door het coronavirus zijn trainingen abrupt gestopt en is de competitie niet afgemaakt kunnen worden. De laatste weken zijn er, vanuit federale, regionale en lokale overheden, verschillende communicaties gekomen die beperkt sporten terug toelaten. 

De zomerkampen mogen doorgaan en reizen is weer toegelaten. Iedereen heeft nood aan een maand echte rust en vakantie. In deze context is het voor het clubbestuur niet mogelijk om elke ploeg die wilt trainen te controleren betreffende de juiste maatregelen. Verschillende interpretaties op verschillende regels zorgden reeds voor discussies. Omdat we als bestuur ook het zicht begonnen te verliezen op wie waar en wanneer aan het trainen was, moest er een duidelijke beslissing komen voor de tussenmaand juli 2020.

Om een wildgroei aan eigen initiatieven te voorkomen heeft het clubbestuur unaniem beslist om alle trainingen in clubverband te verbieden voor de maand juli. Dit geldt voor alle ploegen. Om problemen te vermijden werd er ook beslist door het bestuur om voor elke ploeg ook elke vorm van trainingen stil te leggen voor de maand juli. Zowel buiten op de gemeente grasvelden als in de zaal zullen de trainingen dus niet doorgaan.

We moedigen iedereen aan om thuis te sporten, om opdrachten naar elkaar te sturen en om conditie/kracht te trainen. We vragen aan alle trainers, ploegverantwoordelijken en spelers in de eerste plaats begrip. Als iedereen zich aan de afspraken houdt, kunnen we hopelijk vanaf 15 augustus een coronavrij seizoen tegemoet. 

Voor het nieuwe seizoen 2020 enkele belangrijke data:

·      Clubboekje werd zopas verstuurd naar alle leden. Wil je nog iets melden aan secretariaat, dan kan dat via mail naar secretariaat@amigos.be .

·      Opruimdag: wij vragen nog enkele vrijwilligers die komen helpen bij de opruimdag op zaterdag 1 augustus. Als je tijd/zin hebt om een handje te helpen, laat dan iets weten aan onze jeugdverantwoordelijk onderbouw Bert Somers, mail naar bert.somers@hotmail.be .

·      Ploegverantwoordelijken: op 6 augustus om 19u00 staat er een vergadering gepland voor alle ploegverantwoordelijken in de Arena. Tijdens deze vergadering zullen alle nieuwe afspraken betreffende de tapdienst in functie van corona, de nieuwe verplichtingen voor het kasregister en de nieuwe club kledinglijn uitgelegd worden. Als de ploegverantwoordelijke hier niet aanwezig kan zijn, vragen we om een ander ploeglid te sturen. Een vertegenwoordiging van minstens 1 persoon van elke ploeg is vereist! 

·      AMIGOS-barbecue. Wegens de coronamaatregelen heeft Amigos beslist om de barbecue te spreiden over twee dagen. Op zaterdag 29 augustus en zondag 30 augustus zijn jullie welkom in de Arena voor ons startmoment. Tijdens onze barbecue kan u ook genieten van enkele mooie demomatchen gespeeld door onze topploegen. Schrijf tijdig in voor 23 augustus! Op de laatste bladzijde van het clubboekje, vindt u alle informatie over deze activiteit!

We wensen iedereen een fijne en sportieve vakantie toe!

Het clubbestuur