Clubinfo

Veilig sportklimaat

Onze club moet een veilige en toffe omgeving zijn waar we allemaal met plezier samen komen, los van leeftijd, geslacht, geaardheid of huidskleur.

We kunnen niet automatisch uitsluiten dat grensoverschrijdendgedrag van welke aard dan ook niet voorkomt in onze club. Pesten, seksueel misbruik, geweld, chantage, … allemaal situaties die we liefst nooit tegenkomenin onze club, maar we willen hiervoor niet blind zijn.

Zit je met iets? Heb je een vraag, of een vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksueel misbruikte melden, dan is in eerste instantie je trainer een luisterend oor.

Soms kan het zijn dat de omstandigheden echter de ploeg overstijgen, of wil je je hart luchten bij iemand anders. Weet dan dat Amigos een vertrouwenspersoon heeft aangesteld waar je terecht kan die je melding discreet zal behandelen. Je kan ook beroep doen op devertrouwenspersoon die binnen de Vlaamse Volleybal Federatie werd aangesteld.

Volgende acties zijn beschikbaar voor alle leden:

  • VOC Amigos verbindt er zich toe de Panthalon verklaring en de rechten van het kind in de sport actief na te streven en toe te passen in de clubwerking.
  • VOC Amigos heeft een API (aanspreekpersoon integriteit) aangesteld, Bert Somers. De API onderneemt samen met de jeugdcommissie acties voor een pestvrije omgeving. Concreet nemen wij deel aan de acties van de week tegen pesten.
  • VOC Amigos heeft een vertrouwenspersoon/ombudsman aangesteld binnen de club. Dit is dhr. Bert Somers, bestuurslid, contactgegevens terug te vinden op de bestuurspagina.
  • Vertrouwenspersoon van de Vlaamse Volleybal Federatie mevr. Yolande Van Dorslaer, telefonisch bereikbaar op het nummer 02 257 16 04 of mail vertrouwenspersoon@volleyvlaanderen.be of via de website van de Vlaamse Volleybal Federatie .
  • Er zijn enkele specifieke meldpunten of hulplijnen actief waar je ook steeds terecht kan: Awel ,1712, JAC, je CLB en Tele-Onthaal (tel 106).

Amigos Jeugd neemt actief deel aan de Week tegen pesten met een thematraining.