Clubinfo

Veilig sportklimaat / API

Onze club moet een veilige en toffe omgeving zijn waar we allemaal met plezier samen komen, los van leeftijd, geslacht, geaardheid of huidskleur. We kunnen niet automatisch uitsluiten dat grensoverschrijdend gedrag van welke aard dan ook niet voorkomt in onze club. Pesten, seksueel misbruik, geweld, chantage, … allemaal situaties die we liefst nooit tegenkomen in onze club, maar we willen hiervoor niet blind zijn.

Zit je met iets? Heb je een vraag, of een vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksueel misbruikte melden, dan is onze API je aanspreekpunt.

De Aanspreekpersoon Integriteit, kortweg API, is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, trainers, begeleidersof andere betrokkenen terecht kunnen.

Je kan de API contacteren met een vraag, bezorgdheid, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag. Dit is elke vorm van psychisch, fysiek of seksueel grensoverschrijdend gedrag maar ook pesten,verwaarlozing of ander ongewenst gedrag.

De API luistert naar de vraag of het verhaal, verwijst de melder door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen en bemiddelt bij ongewenste situaties op en buiten het volleybalveld zonder aanwaarheidsvinding te doen.  

Het spreekt voor zich dat meldingen met de nodige discretie worden behandeld. Meer info over de API van de volleybalfederatie.

Onze API binnen de club is Tine Verstraelen. Klik hier voor Tine te contacteren via mail.

Verder zijn volgende acties beschikbaar voor alle leden:

  • VOC Amigos verbindt er zich toe de Panthalon verklaring en de rechten van het kind in de sport actief na te streven en toe te passen in de clubwerking.
  • Amigos Jeugd neemt actief deel aan de Week tegen pesten met een thematraining.