Clubinfo

Beleidsverklaring

Amigos-Van Pelt is een volleybalvereniging voor iedereen: geoefend of recreatief, jong of oud, jongen of meisjes, man of vrouw. Alle ploegen spelen in een geest van kameraadschap, groepsdiscipline en fairplay.

Het doel van de vereniging is iedereen op zijn/haar meest geschikte niveau te laten spelen. De seniorenploegen dienen daarbij grotendeels te bestaan uit spelers die opgeleid zijn binnen de eigen vereniging.
Elk lid dient het samenhorigheidsgevoel binnen de club uit te stralen. Daarnaast streven we naar een goed contact tussen de spelers/speelsters van de verschillende ploegen onderling.

Om dit doel te bereiken, moet er een goed gestructureerde vereniging bestaan, waarbij:
- trainers en jeugdcommissie zorgen voor een éénvormige sportieve lijn (die  regelmatig bijgestuurd kan worden)
- de leden van het bestuur zorgen voor een kader om dit doel te bereiken (organisatie van competitie, trainingen, stages, voorzien van de nodige financiële middelen, het nodige materiaal, enz.).

Trainers

De trainersstaf moet garant staan voor kwaliteit en dient spelers/speelsters te stimuleren om de beoogde doelstellingen te realiseren.

Jeugd

Jeugdspelers krijgen de kans om zich te ontplooien tot hun hoogste niveau.

Met de talentvolle jeugdspelers/speelsters zullen we technisch, mentaal en tactisch werken volgens de principes van de topsport. We zullen hen stimuleren en motiveren om een plaats af te dwingen in één van de hoger aantredende seniorenploegen.

De minder getalenteerde jeugdspelers/speelsters zullen we ook naar hun hoogste niveau brengen, maar we houden steeds in het achterhoofd dat volleybal voor hen een aangename sport moet blijven.

De jeugdcommissie deelt de ploegen in op basis van talent, werklust, atletisch vermogen, vorderingen op technisch vlak en aanwezigheid op training.

Seniors

Bij de seniors is er een onderscheid tussen competitie- en recreatieploegen.

De competitieploegen beoordelen we op hun resultaat. Het aantal trainingsuren zal aangepast zijn aan het niveau waarop zij spelen.

Bij de recreatieploegen primeert het plezier om samen te volleyballen op het behaalde resultaat.

Taken

In de loop van het seizoen dienen de leden van de club bereid te zijn een aantal taken (toogdienst, vlaaienverkoop,….) op zich te nemen. Dit om de goede werking van de club te garanderen. Bij de verdeling van taken, trainingsuren en dergelijke behandelen we de verschillende ploegen gelijk. We streven daarbij naar een zo rechtvaardig mogelijke verdeling.